Zakład Pogrzebowy
Zuzanna Soporowska

 ​soporowskazaklad@gmail.com

Pogotowie pogrzebowe  661-115-970

Co to jest ekshumacja? - jest to wydobycie zwłok lub szczątków w celu przeniesienia ich do innego grobu, czasem do oględzin sądowych lub lekarskich. Wszystko wykonuje się po otrzymaniu zgody od właściwego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz odbywa się od 16 października do 15 kwietnia. Inne terminy ekshumacji mają miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach i z odpowiednimi zgodami i przepisami.