Zakład Pogrzebowy
Zuzanna Soporowska

 ​soporowskazaklad@gmail.com

Pogotowie pogrzebowe  661-115-970

Pogrzeby tradycyjne wiążą się z umieszczeniem na grobie zmarłego krzyża wraz z tabliczką. Jednakże podczas pogrzebów wyznaniowych krzyże są zastąpione stojakiem, aby uszanować uczucia religijne żałobników i zmarłego.