Zakład Pogrzebowy
Zuzanna Soporowska

 ​soporowskazaklad@gmail.com

Pogotowie pogrzebowe  661-115-970

Wybór formy pogrzebu zależy w pierwszym rzędzie od woli Osoby Zmarłej i jej światopoglądu, a w kolejnej od życzenie Rodziny Zmarłego.
W Polsce zdecydowana większość uroczystości pogrzebowych odprawiana jest według ceremoniałów związanych z konkretnym wyznaniem. Do najczęściej spotykanych należą: katolicki, prawosławny, luterański, zielonoświątkowy, starokatolicki mariawitów, polskokatolicki, Świadkowie Jehowy, mormoni, muzułmanie czy buddyści.
Do każdej uroczystości zawsze się przygotowujemy i staramy się spełnić wolę Zmarłego i Jego Rodziny.