Zakład Pogrzebowy
Zuzanna Soporowska

 ​soporowskazaklad@gmail.com

Pogotowie pogrzebowe  661-115-970

Nisze urnowe są wykonane z betonowych elementów. W zależności od potrzeby rodziny mogą być wykonane na dwie, trzy, cztery, sześć,dziewięć bądź dwanaście urn.