Zakład Pogrzebowy
Zuzanna Soporowska

 ​soporowskazaklad@gmail.com

Pogotowie pogrzebowe  661-115-970

Przygotowanie miejsca do pochówku wykonujemy we własnym zakresie. Podczas każdej uroczystości ziemia jest wywożona - nie usypujemy tzw kopców przy grobie, gdzie jest utrudniony dostęp dla żałobników, księdza, czy mistrza ceremonii. Staramy się aby miejsce przy grobie i w jego obrębie było czyste. Nadaje to zupełnie innej jakości świadczonych usług.

Na zlecenie rodziny wykonujemy również likwidacji starych nagrobków, pozostawiając miejsce wysprzątane.

Sprzątnie po miesiącu i zakładanie drewnianej obudowy można nam zlecić podczas ustalania całej uroczystości pogrzebowej.