Zakład Pogrzebowy
Zuzanna Soporowska

 ​soporowskazaklad@gmail.com

Pogotowie pogrzebowe  661-115-970

W naszej kulturze, najbardziej zakorzeniona i najczęstsza forma pogrzebu to ta z trumną. Do tradycyjnych form pożegnania Zmarłego, przyjętych w kulturze europejskiej, należy towarzyszenie trumnie w pochodzie pogrzebowym do miejsca jej złożenia do grobu. Ceremonia jest przygotowana i przeprowadzona z największym szacunkiem dla Zmarłego oraz do Jego bliskich.