Zakład Pogrzebowy
Zuzanna Soporowska

 ​soporowskazaklad@gmail.com

Pogotowie pogrzebowe  661-115-970

Miejsce do pożegnania, kaplica powinna być każdorazowo dostępna dla Rodziny.
Czas przed pogrzebem to bardzo trudny i ważny moment dla Rodziny i bardzo zależy nam na tym, aby miała ona możliwość na spędzenie ostatnich chwil ze swoim bliskim w naszej kaplicy, która znajduje się w Kietrzu.
Takie pożegnanie jest bardzo potrzebne i nie można go Rodzinie odmówić.